بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (خطبه‌ها)

استفاده از مطالب سایت بنیاد مجازی نهج البلاغه در فضای مجازی و تالیفات (کتاب - ترجمه - مقاله - پایان نامه و .....)

فقط با ذکر منبع مجاز است


وخلاصة الشروح که شرح صوتی نهج البلاغه و تفسیر صوتی نهج البلاغه به صورت کامل است، درمشهد مقدس مدرسه مبارکه امام صادق (ع ) مدرسه آیه الله میلانی ره از سال ۱۳۸۵ شمسی بمدت ۶ سال توسط میرزا مهدی صادقی ‌در __ششصد جلسه __ تدریس شد و بلا فاصله از سال ۱۳۹۱ شمسی تدریس دوره جدید که کاملتر از دوره اول است آغاز گشت و هنوز هم ادامه دارد . شرح و تفسیر صوتی که در اختیار شماست تدریس دوره جدید می باشد.


ترتیب و شماره خطبه ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.

در فیلم (فعالیتهای نهج البلاغه ای) نهج البلاغه موضوعی داینامیک و اتاق فکر داینامیک با محوریت نهج البلاغه را میتوانید ملاحظه کنید.

شهریورماه ۱۳۹۴ هجری شمسی


مقدمه نهج البلاغه را حتما دانلود کنید


خطبه اول


خطبه دوم


خطبه سوم (شقشقیه)


خطبه چهارم


خطبه پنجم


خطبه ششم و هفتم


خطبه هشتم و نهم و دهم


خطبه یازده و دوازده


خطبه سیزده و چهارده


خطبه پانزده


خطبه شانزده


خطبه هفده


خطبه هجده


خطبه نوزده و بیست


خطبه بیست و یکم و بیست و دوم


خطبه بیست و سوم


خطبه بیست و چهارم و بیست و پنجم


خطبه بیست و ششم


خطبه بیست و هفتم (جهاد)


خطبه بیست و هشتم


خطبه بیست و نهم


خطبه سی و سی و یکم


خطبه سی و دوم


خطبه سی و سوم


خطبه سی و چهارم


خطبه سی و پنجم و سی و ششم


خطبه سی و هفتم و سی و هشتم


خطبه سی و نهم و چهلم


خطبه چهل و یک و چهل و دو


خطبه چهل و سه و چهل و چهار


خطبه چهل و پنج و چهل و شش


خطبه چهل و هفت و چهل و هشت


خطبه چهل و نه و پنجاهم


خطبه پنجاه و یک


خطبه پنجاه و دو


خطبه پنجاه و سه و پنجاه و چهار


خطبه پنجاه و پنج و پنجاه و شش


خطبه پنجاه و هفت و پنجاه و هشت


خطبه پنجاه و نه و شصت


خطبه شصت و یک و شصت و دو


خطبه شصت و سه


خطبه شصت و چهار


خطبه شصت و پنج و شصت و شش


خطبه شصت و هفت و شصت و هشت


خطبه شصت و نه و هفتاد


خطبه هفتاد و یک


خطبه هفتاد و دو و هفتاد و سه


خطبه هفتاد و چهار


خطبه هفتاد و پنج

مقاله‌ای مربوط به (خطبه متقین (همام))


خطبه هفتاد و شش و هفتاد و هفت


خطبه هفتاد و هشت (علوم غریبه-نجوم)

مقاله‌ای مربوط به (نجوم احکامی)


مقدمه مبحث زن در نهج البلاغهخطبه هفتاد و نه (تفاوت مرد و زن)


خطبه هشتاد (زهد عارف)


خطبه هشتاد و یک (عرفان-عالم ناسوت)


خطبه هشتاد و دو (غراء)


خطبه هشتاد و سه (عمرو عاص)


خطبه هشتاد و چهار (وحدانیت خداوند)


خطبه هشتاد و پنج (الاسماء الحسنی)


خطبه هشتاد و شش (در مسیر عرفان - پله های محبت)


خطبه هشتاد و هفت


خطبه هشتاد و هشت


خطبه هشتاد و نه


خطبه نود (اشباح)


خطبه نود و یک


خطبه نود و دو (فتنه)


خطبه نود و سه


خطبه نود و چهار و نود و پنج


خطبه نود و شش(مسلمان ظاهری)


خطبه نود و هفت (ظلم بنی امیه)


خطبه نود و هشت (دل بتخانه نیست)


خطبه نود و نه


خطبه صد


خطبه صد و یک


خطبه صد و دو


خطبه صد و سه


خطبه صد و چهار


خطبه صد و پنج


خطبه صد و شش


خطبه صد و هفت (علی و نبی سلام الله علیهما منجی مردم)


خطبه صد و هشت (به کجا چنین گریزان ؟)


خطبه صد و نه (بهترین راه تقرب)


خطبه صد و ده (سیراب از سراب !؟)


خطبه صد و یازده (توصیف خداوند)


خطبه صد و دوازده (ناسوت و ناسوتیان)


خطبه صد و سیزده ( آزاد و رها)


خطبه صد و چهارده (دعای درخواست باران)


ادامه دارد ، انشأالله هر هفته چند درس جدید اضافه میشود.


خطبه صد و هشتاد و چهار (شرح و تفسیر خطبه متقین - همام)


خطبه صد و نود و سه


خطبه دویست و سیزده ( اذکار و اسرار)


خطبه دویست و بیست و هفت


توجه : خطبه متقین ( ۱۸۴ ) زودتر آپلود شد -- هر هفته ان شاء الله چند درس جدید بین خطبه ۱۰۸ و ۱۸۴ اضافه میشودنرم افزار اتاق فکر با محوریت نهج البلاغه را مشاهده کنیدعضویت در کانال ایتاتوجه : مقاله ای جدبد