بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (خطبه‌ها)


ترتیب و شماره خطبه ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.

در فیلم (فعالیتهای نهج البلاغه ای) نهج البلاغه موضوعی داینامیک و اتاق فکر داینامیک با محوریت نهج البلاغه را میتوانید ملاحظه کنید.


شرح صوتی خطبه های نهج البلاغه


مقدمه نهج البلاغه را حتما دانلود کنید


خطبه اول


خطبه دوم


خطبه سوم (شقشقیه)


خطبه چهارم


خطبه پنجم


خطبه ششم و هفتم


خطبه هشتم و نهم و دهم


خطبه یازده و دوازده


خطبه سیزده و چهارده


خطبه پانزده


خطبه شانزده


خطبه هفده


خطبه هجده


خطبه نوزده و بیست


خطبه بیست و یکم و بیست و دوم


خطبه بیست و سوم


خطبه بیست و چهارم و بیست و پنجم


خطبه بیست و ششم


خطبه بیست و هفتم (جهاد)


خطبه بیست و هشتم


خطبه بیست و نهم


خطبه سی و سی و یکم


خطبه سی و دوم


خطبه سی و سوم


خطبه سی و چهارم


خطبه سی و پنجم و سی و ششم


خطبه سی و هفتم و سی و هشتم


خطبه سی و نهم و چهلم


خطبه چهل و یک و چهل و دو


خطبه چهل و سه و چهل و چهار


خطبه چهل و پنج و چهل و شش


خطبه چهل و هفت و چهل و هشت


خطبه چهل و نه و پنجاهم


خطبه پنجاه و یک


خطبه پنجاه و دو


خطبه پنجاه و سه و پنجاه و چهار


خطبه پنجاه و پنج و پنجاه و شش


خطبه پنجاه و هفت و پنجاه و هشت


خطبه پنجاه و نه و شصت


خطبه شصت و یک و شصت و دو


خطبه شصت و سه


خطبه شصت و چهار


خطبه شصت و پنج و شصت و شش


خطبه شصت و هفت و شصت و هشت


خطبه شصت و نه و هفتاد


خطبه هفتاد و یک


خطبه هفتاد و دو و هفتاد و سه


خطبه هفتاد و چهار


خطبه هفتاد و پنج

مقاله‌ای مربوط به (خطبه متقین (همام))


خطبه هفتاد و شش و هفتاد و هفت


خطبه هفتاد و هشت (علوم غریبه-نجوم)

مقاله‌ای مربوط به (نجوم احکامی)


مقدمه مبحث زن در نهج البلاغهخطبه هفتاد و نه (تفاوت مرد و زن)


خطبه هشتاد (زهد عارف)


خطبه هشتاد و یک (عرفان-عالم ناسوت)


خطبه هشتاد و دو (غراء)


خطبه هشتاد و سه (عمرو عاص)


خطبه هشتاد و چهار (وحدانیت خداوند)


خطبه هشتاد و پنج (الاسماء الحسنی)


خطبه هشتاد و شش (در مسیر عرفان - پله های محبت)


خطبه هشتاد و هفت


خطبه هشتاد و هشت


خطبه هشتاد و نه


خطبه نود (اشباح)


خطبه نود و یک


خطبه نود و دو (فتنه)


خطبه نود و سه


خطبه نود و چهار و نود و پنج


خطبه نود و شش(مسلمان ظاهری)


خطبه نود و هفت (ظلم بنی امیه)


خطبه نود و هشت (دل بتخانه نیست)


خطبه نود و نه


خطبه صد


خطبه صد و یک


خطبه صد و دو


خطبه صد و سه


خطبه صد و چهار


خطبه صد و پنج


خطبه صد و شش


خطبه صد و هفت (علی و نبی سلام الله علیهما منجی مردم)


خطبه صد و هشت (به کجا چنین گریزان ؟)


خطبه صد و نه (بهترین راه تقرب)


خطبه صد و ده (سیراب از سراب !؟)


خطبه صد و یازده (توصیف خداوند)


خطبه صد و دوازده (ناسوت و ناسوتیان)


خطبه صد و سیزده ( آزاد و رها)


خطبه صد و چهارده (دعای درخواست باران)


خطبه صد و پانزده


خطبه صد و شانزده و صد و هفده


خطبه صد و هجده


خطبه صد و نوزده


خطبه صد و بیست


خطبه صد و بیست و یک


خطبه صد و بیست و دو و صد و بیست و سه


خطبه صد و بیست و چهار


خطبه صد و بیست و پنج


خطبه صد و بیست و شش


خطبه صد و بیست و هفت


خطبه صد و بیست و هشت (‍‍ پیشگویی امام علی علیه السلام در مورد بصره )


خطبه صد و بیست و نه (‍‍ امر به معروف و نهی از منکر)


خطبه صد و سی


خطبه صد و سی و یک


خطبه صد و سی و دو


خطبه صد و سی و سه


خطبه صد و سی و چهار و صد و سی و پنج


خطبه صد و سی و شش


خطبه صد و سی و هفت


خطبه صد و سی و هشت


خطبه صد و سی و نه


خطبه صد و چهل


خطبه صد و چهل و یک


خطبه صد و چهل و دو


خطبه صد و چهل و سه


خطبه صد و چهل و چهار


خطبه صد و چهل و پنج


خطبه صد و چهل و شش


خطبه صد و چهل و هفت


خطبه صد و چهل و هشت


خطبه صد و چهل و نه(‍‍ آخرین سخنان)


خطبه صد و پنجاه


خطبه صد و پنجاه و یک


خطبه صد و پنجاه و دو


خطبه صد و پنجاه و سه


خطبه صد و پنجاه و چهار(خفاش)


خطبه صد و پنجاه و پنج


ادامه دارد ، انشأالله هر هفته چند درس جدید اضافه میشود.


خطبه صد و هفتاد و پنج (قرآن و برکاتش)


خطبه صد و هشتاد و چهار (شرح و تفسیر خطبه متقین - همام)


خطبه صد و نود(نماز و مال حلال)خطبه صد و نود و سه


خطبه دویست و شش (دعای مکرر امام ع)


خطبه دویست و ده (اولیات عرفان)


خطبه دویست و سیزده ( اذکار و اسرار)


خطبه دویست و بیست و هفت


توجه : خطبه متقین ( ۱۸۴ ) زودتر آپلود شد -- هر هفته ان شاء الله چند درس جدید بین خطبه ۱۵۲ و ۱۸۴ اضافه میشودنرم افزار اتاق فکر با محوریت نهج البلاغه را مشاهده کنیدعضویت در کانال ایتاتوجه : مقاله ای جدبد