بسم الله الرحمن الرحیم

بنیاد مجازی نهج‌البلاغه

هدف اصلی بنیاد مجازی نهج البلاغه: تربیت مدرس، محقق، مشاور، مبلغ نهج البلاغه و اصلاحات در حوزه فرد، خانواده، عالمان و حاکمان، اخلاق، باورهای دینی.
هدف دوم بنیاد مجازی نهج البلاغه:آسان سازی تدریس، سخنرانی، تحقیق و مطالعه نهج‌البلاغه.
مراحل کار بنیاد مجازی نهج البلاغه: گام اول: معرفی فعالیت‌های نهج البلاغه‌ای، گام دوم: شناسایی و ارتباط با اساتید، محققین و سخنرانان نهج‌البلاغه، گام سوم: استاد‌پروری و تربیت مشاور، گام چهارم: اصلاحات با محوریت نهج‌البلاغه در حیطه‌های مختلف.  
خط‌مشی و سیاست‌های بنیاد مجازی نهج البلاغه: فعالیت‌های این بنیاد به صورت مستقل و آزاد، خود جوش و مردمی است.