بسم الله الرحمن الرحیم

نجوم احکامی


نجوم احکامی


نجوم احکامی یکی از شاخه های علوم غریبه نظری است که در مشاوره و پیشگویی کاربرد دارد.

و خطبه ۷۸ نهج البلاغه در این رابطه می باشد.


سه نفر درمسیر جنگ نهروان بحث نجومی کردند


فرد اول نامش ابن احمر بود

او از نجوم بسیار کم میدانست گفت ای امام در این زمان راهی جنگ نشوید چون قمردر عقرب است .حضرت جوابی کوتاه و سربسته به اوگفتند

و في رواية: ان ابن احمر قال له عليه السّلام: لا تسر في هذه الساعة. قال: و لم قال: لأن القمر في العقرب. فقال عليه السّلام: قمرنا أو قمرهم

نفر دوم نامش سرسفیل بود

او نجوم بیشتر میدانست حضرت (ع) بحث علمی کردند و مطالبی فرمودند که برای اساتید علوم غریبه باب العلم میتواند باشد

و كان فيمن تلقاه دهقان يدعى سر سفيل و كانت الفرس تحكم برأيه فيما مضى، فلما بصر به عليه السّلام

قال له: لترجع عمّا قصدت. قال:و لم قال: تناحست النجوم الطوالع، فنحس أصحاب السعود و سعد أصحاب النحوس، و لزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاختفاء و الجلوس، و ان يومك هذا مميت قد اقترن فيه كوكبان قتالان، و بهرام ( مریخ ) في برج الميزان، و انقدحت من برجك النيران، و ليس الحرب لك بمكان.


نفر سوم عفیف بن قیس بود

که این خطبه درجواب او می باشد


این خطبه در یک جلسه شرح داده شده استثمره بطلمیوس یکی از معتبرترین آثاری است که در نجوم احکامی نگاشته شده است.

توجه: متن صد کلمه بطلمیوس (نجوم) را میتوانید مشاهده کنید