بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه ها و نامه ها و حکمتهای مشهورنرم افزار اتاق فکر با محوریت نهج البلاغه را مشاهده کنید
خط استاد انوشیروان فروغی