بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه های مشهور نهج البلاغه


استفاده از مطالب سایت بنیاد مجازی نهج البلاغه در فضای مجازی و تالیفات (کتاب - ترجمه - مقاله - پایان نامه و .....)

فقط با ذکر منبع مجاز است


شرح صوتی خطبه های مشهور نهج البلاغه


خطبه اول


خطبه سوم (شقشقیه)


خطبه بیست و هفتم (جهاد)


خطبه هفتاد و هشت (علوم غریبه-نجوم)


خطبه هشتاد و دو (غراء)


خطبه هشتاد و شش (در مسیر عرفان - پله های محبت)


خطبه نود (اشباح)


خطبه صد و هشتاد و چهار (شرح و تفسیر خطبه متقین - همام)

خطبه متقین (همام) : شرح صوتی خطبه متقین ۲۲ جلسه می باشد.


توجه : ادامه دارد


در فیلم (فعالیتهای نهج البلاغه ای) نهج البلاغه موضوعی داینامیک و اتاق فکر داینامیک با محوریت نهج البلاغه را میتوانید ملاحظه کنید.


نرم افزار اتاق فکر با محوریت نهج البلاغه را مشاهده کنیدتوجه : مقاله ای جدبد