بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (نامه ها)

استفاده از مطالب سایت بنیاد مجازی نهج البلاغه در فضای مجازی و تالیفات (کتاب - ترجمه - مقاله - پایان نامه و .....)

فقط با ذکر منبع مجاز است


۷۹ نامه

ترتیب و شماره نامه ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.

شرح صوتی نامه ها


نامه اول


نامه دوم


نامه سوم


نامه چهارم


نامه پنجم


نامه ششم


نامه هفتم


نامه هشتم


نامه نهم


نامه دهم


نامه یازدهم


نامه دوازدهم


نامه سیزدهم


نامه چهاردهم


نامه پانزدهم


نامه شانزدهم


نامه هفدهم


نامه هجدهم