بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (نامه ها)

نامه ۵۳ که طولانی ترین نامه است شما را با سیستم حکومت علوی آشنا میکند ، و به عهد نامه مالک اشتر مشهور است.

اما نامه ۳۱ هم طولانی است که به نامه حضرت به امام حسن (ع) شهرت دارد، و مملو از توصیه ها و روشهای تربیتی است.

در بعضی نامه ها با فنون نظامی عجیبی مواجه می شوید.

بسیاری از نامه های نهج البلاغه مکاتبات حضرت با مسئولین کشوری و بعضی با سران مخالف نظام مخصوصا معاویه است

شرح صوتی نامه های نهج البلاغه


نامه چهل و پنجم (دعوت نماینده حضرت به مهمانی اشرافی):نامه پنجاه و سوم (شرح و تفسیر عهد نامه مالک اشتر):نامه شصت و نهم:
ترتیب و شماره نامه ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.