بسم الله الرحمن الرحیم

شرح صوتی نهج‌البلاغه (نامه ها)

استفاده از مطالب سایت بنیاد مجازی نهج البلاغه در فضای مجازی و تالیفات (کتاب - ترجمه - مقاله - پایان نامه و .....)

فقط با ذکر منبع مجاز است


۷۹ نامه

ترتیب و شماره نامه ها طبق نهج البلاغه فیض الاسلام میباشد.

شرح صوتی نامه ها


نامه اول


نامه دوم


نامه سوم


نامه چهارم


نامه ششم


نامه هفتم