بسم الله الرحمن الرحیم

رزق طالب و مطلوب

مقدمه

رزق دو گونه است طالب و مطلوب هر کدام قوانین خودش را دارد اگر قوانین رعایت نشود انسان با مشکل مواجه میشود


قواعد رزق طالب


اذکار

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از نماز صبح ۱۴ بار + ۵ صلوات

بعد از بقیه نماز ها ۵ بار + ۵ صلوات


========================

رفتار

خواب بين الطلوعين – موسيقي گوش كردن – بول در حمام - در حال جنابت غذا خوردن - تار عنكبوت در خانه و محل كار - ايستاده شانه كردن — قسم دروغ - زنا – حرص – دروغ – خواب بين نماز مغرب و عشا - رد كردن فقير در شب – تدبير معيشت نداشتن - قطع رحم – ادار بين درختان


بين دو نماز فاصله نيندازد - تعقيبات نماز صبح و عصر - صله رحم - جارو زدن صحن حياط منزل - رعايت برادان مومن – صبح زود رفتن سر كار – استغفار زياد - امانت داري – حق گوئي- همخواني با موذن – شكر نعمت ها - وضو قبل از غذا - روزي 30 بار سبحان الله گفته 70 بلا را دفع ميكند كه كمترين آن فقر ميباشد

وسائل الشيعة جلد ۱۵ صفحه ۳۴۷ امام علي عليه السلام


قواعد رزق مطلوب


قانون ریسک

مثلا نمیشود پول قرض بگیرد از پدیده سهام بخرد یا منزلش را بفروشد و سهام بخرد

اگر مثلا صد میلیون از خودش پس انداز دارد بیمار هم نیست وارد کاری میشود یا ۱۵۰ میلیون میشود یا ۸۰ میلیون خوب است چون ریسک ۵۰ ـ۲۰ است


توصیه های امام علی ع در مورد رزق


حتما دانلود کنید