بسم الله الرحمن الرحیم

اهل ذکر

استفاده از مطالب سایت بنیاد مجازی نهج البلاغه در فضای مجازی و تالیفات (کتاب - ترجمه - مقاله - پایان نامه و .....)

فقط با ذکر منبع مجاز است


اذکار و اسرار


ای علی که جمله عقل و دیده ایشمه ای واگو از آنچه دیده ای

تیغ حلمت جان ما را چاک کردآب علمت خاک ما را پاک کرد

امام علی ع در خطبه ۲۱۳ (فیض الاسلام ) ۲۲۲ (صبحی صالح) در رابطه با اذکار و اسرارش سخنانی بس شنیدنی دارندشرح و تفسیر صوتی خطبه ذکر در سه جلسه